Landsledelsen

Landsledelsen er LGBT Danmarks øverste myndighed mellem landsmøderne, der finder sted hvert år i november. Landsledelsen har op til 9 medlemmer og referater fra møderne kan læses online.
Opgaverne er blandt andet at fastlægge hovedlinjerne i foreningens politiske arbejde og at varetage kontakten til eksterne medier i samarbejde med talspersonerne fra de politiske udvalg.

Den nuværende landsledelse er valgt på ekstraordinær generalforsamling i maj 2019, og har følgende medlemmer:

Ask Ulrich Petersen, forperson

Jeg er 30 år og uddannet folkeskolelærer fra Metropol i 2016 med fagene dansk 2.0, samfundsfag og geografi. Jeg arbejder som folkeskolelærer i udskolingen på en skole i Hellerup. Sideløbende med mit studie som lærer har jeg blandt andet arbejdet som projektleder på Europabevægelsen, hvor jeg har udviklet undervisningsmaterialer og klædt frivillige undervisere på til at undervise folkeskoleelever i EU, så har jeg arbejdet som skuespiller i dialogforestillinger på teateret C:ntact og lavet en masse andet.

Jeg har været aktiv i foreningen siden 2009, hvor jeg blev optaget i den daværende ’gå-ud-gruppe’, som tog ud på skoler og fortalte om, hvad det ville sige at være homoseksuel. Siden da er der løbet meget vand gennem åen, og fokus er skiftet fra et toleranceperspektiv, hvor man som minoritet stiller sig frem og bliver tålt af omverden, til et normkritisk perspektiv, hvor man i stedet for peger fingeren den anden vej og kigger på normerne, som gør, at samfundet ikke er i stand til at rumme dets minoriteter. Jeg har gennem foreningen blandt andet været introguide, været en del af kommunikationsgruppen, siddet i LGBT+ ungdoms bestyrelse både som næstforperson og forperson, været hadforbrydelsespolitisk talsperson, og er blevet valgt til landsledelsen tre gange.

Mit mål med foreningen er, at vi får skabt nogle rene, gennemsigtige linjer hvor foreningens frivillige samt sekretariat kan trives og udvikle sig. Jeg drømmer om en forening med klare strukturer, hvor det er lettere at finde sin plads som frivillig, og hvor frivillige og sekretariatet gensidigt kan drage nytte af hinandens kompetencer.

Susanne Branner Jespersen, generalsekretær

Susanne Branner Jespersen (hun/hende),

Jeg er 46 år, og uddannet antropolog og konfliktmægler, begge fra Københavns Universitet. Jeg boede nogle år af min barndom i henholdvis Tanzania og Sierra Leone, og har siden boet og arbejdet i Grønland, Ghana, Guinea Bissau og Tanzania. Min professionelle specialisering har været centreret omkring social og strukturel ulighed, minoriteter, konflikt og konfliktarbejde, og jeg arbejder nu som underviser, mægler og leder af økonomi og vækst i i Center for Konfliktløsning. Jeg er drevet af at bekæmpe social ulighed og af at være med til at skabe fællesskaber, hvor mennesker kan trives og være dem, de er.

Jeg har været frivillig i LGBT Danmark siden 2011 og ansat i årene 2014-19 som fundraiser og projektleder. I min ansættelse var jeg med til at fundraise til indsatser i LGBT Danmark, både nationalt og internationalt, samt var projektleder på de største af foreningens projekter, og repræsenterede foreningen i diverse globale LGBT+ netværk og fora. Tidligere har jeg arbejdet i Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid, som ekstern lektor på KU & RUC, for Center for Ungdomsforskning og som selvstændig.

Mine styrker er at skabe gode samarbejdsrelationer, skabe netværk, se muligheder, få ideer og at føre disse ud i livet. Jeg bidrager til arbejdet i Landsledelsen med strategisk viden og kunnen, solid erfaring fra foreningsverdenen, indsigt i økonomi og drift, samt indgående kendskab til LGBT Danmarks frivillige, projekter, samarbejdsflader og potentiale.

Jeg drømmer om en forening, hvor vi kan rumme mangfoldigheden i både ord og handling; hvor vi drager omsorg for hinanden, og hvor vi lykkes med at løfte, samle og styrke hele LGBTIAQ+ miljøet i Danmark.

Mail: susanne(snabela)lgbt.dk

Lorraine Hayles
I am the divorced mother of 2 rainbow children, one of whom has 3 parents while the other has two and an anonymous donor. I live in on the island of Ærø with my two children and have a partner in Copenhagen.

My Why:

I am born in 1972 and grown up as a 3rd culture kid, many different places around the world, due to my parents’ work. My father, who was born in Jamaica met my mother, from Aalborg, in Scotland, and they continued to travel much of my childhood and youth.

I moved “home” to Denmark at 18 and fought to fit in, even though my skin is brown and my Danish imperfect. I was not accepted in Denmark and experienced direct and indirect racism, exoticism and xenophobia. I experienced that Denmark was not the open-minded and accepting society that it always had been made out to be, so I spent many years examining this part of my identity. When I finally chose to live in Denmark, it meant accepting that I do not fit in, and that I have to inform most new acquaintances that I consider myself Danish, yet many times I am forced to argue my right to have this identity and explain the reasons for my difference from the majority of Danes. This has of course informed my life and life choices.

It was only after I accepted my skin color, my visible difference from majority Denmark, and gave up the illusion of ever fitting in, that I was able to acknowledge my sexuality and accept my gender expression. It was then that I could acknowledge that I am a cis-gendered, bi-racial, lesbian. And it is through community with other people of color that I have been given a language for what my experiences are at the cross section of race, sexuality, nationality and gender.

As a lesbian, as bi-racial, as a mom, as a Dane, as cis-gendered I am privileged to be safe and free. My own life has shown me that lived experiences vary from person to person and group to group. It is important to respect these experiences and give them a voice. My privilege means that it is my responsibility to facilitate that many different experiences, views and minorities have a voice that is heard and respected.

My What:

Our LGBT+ communities have changed so much in a lifetime that we cannot expect to know what tomorrow brings. If one organization is to fight for our rights as sexual and gender minorities with the myriad of intersectional life experiences, LGBT Danmark has to be one that is malleable, attentive and inclusive. I love to be part of a diverse community because it means there are many different and often conflicting voices and such positions illuminate a subject more completely. I hope that this diversity can come to feed the work of LGBT Denmark, that it can be the hub of discussion, disagreement and action of modern LGBT+ realities. I will work for this to be a reality we all can share and an organisation we all can use.

Mail: lorraine.hayles(snabela)lgbt.dk

Miguel Obradors

I am 39 years old and I was born and raised in Spain. I came to Denmark in 2001 as exchange student, where I finished my studies in Social Sciences at Roskilde University. My Master Thesis dealt with European social movements and democratisation processes.

Until I was 20 years old I felt comfortable identifying myself as genderqueer, even though I had not a word for it at that time. From that age to nowadays I have preferred to identify myself as male. I was assigned male by birth, therefore I am a cisgender male with a genderqueer/non binary childhood. I am bisexual and/or pansexual, which for me it means that my attraction is not always sex/gender determined but, instead, I can be attracted to different bodies, personalities and gender expressions depending on the situation, the context, the interaction and the mood.

I have been very involved in DIT grassroots movements fighting against monosexism and biphobia both in Spain, Denmark and globally. I have also dealt academically with questions related to oppression of minorised groups informed by deconstruction and poststructuralist approaches as well as queer theory.

I work better in open structures that welcome and celebrate norm-critical and intersectional approaches to deal with and to solve problems.

My vision for LGBT-DK is an organisation close to the LGBT community, open to its changes and to its struggles; an organisation that listens, that feels and that takes care of all the members of our diverse community. I believe that in one way or another we are all oppressed and we are all oppressors; being aware of our own privileges and not only of the oppression we are exposed to is a difficult but important part of working in an organisation committed to boost and to enhance diversity through structural change.

My fields of general interest are rainbow families, bisexual politics, democratisation processes and accountability, norm-critical and intersectional politics, BDSM/kink and international solidarity and cooperation.

In October 2018 I became a proud father of a triracial rainbowchild.

Mail: miguel.obradors(snabela)lgbt.dk

Jackie Vesterhaab Kristensen

Jackie Vesterhaab Kristensen (hun/hende)

Jeg er 28 år og er til daglig beskæftiget med projektledelse og IT. Jeg er uddannet cand.merc.(int) fra CBS og har særligt fokuseret på kultur- og udviklingsstudier. Det er måske derfra, jeg fik en stor interesse for mennesker og den måde, vi interagerer. 
 
Som intersektionel feminist er jeg særligt optaget af, hvordan køn spiller ind både strukturelt i samfundet og i vores relationer, men også hvordan andre sociale faktorer kan have yderligere betydning. Før jeg indtrådte i den nuværende landsledelse, var jeg frivillig i AURA og gruppeleder i TRANSIT – initiativer, der henvender sig til unge LGBTQIA+-personer.
 
Jeg mener, at LGBT Danmark ville være godt tjent ved at være funderet på et intersektionelt og normkritisk værdigrundlag, og foreningen skal frem i lyset i stedet for at hænge i bremsen. Vi skal ikke tolerere intolerance, for det er medvirker til, at udsatte grupper ekskluderes. Verden bliver beriget af, at forskellige stemmer bliver hørt, og jeg vil arbejde for, at vi som forening udfordrer normtænkning og etablerer bedre og stærkere relationer til andre lignende foreninger og organisationer i Danmark. Vi skal være bevidste om vores egne blinde vinkler i vores arbejde og arbejde for inklusion og tryghed.

Anna Wandel-Petersen

Jeg hedder Anna Wandel-Petersen er 26 år gammel, arbejder på et døgntilbud i Center for Autisme og Specialpædagogik, bor i København og læser Sociologi på Lunds Universitet. Jeg er normkritisk aktivist-, debattør og anvendt foredragsholder og konsulent i en bred vifte af sammenhænge, hvor viden om antidiskrimination er efterlyst. I de seneste 10 år har jeg beskæftiget mig aktivistisk med køn og seksualitet. Dels har jeg tidligere været næstforperson og en del af bestyrelsen i LGBT+ ungdom og dels er jeg en del af det normkritiske undervisningsinitiativ ‘Normstormerne’, som siden 2012 har undervist børn, unge og relevante fagpersoner i normkritik med det formål at skabe mindre diskrimination i folkeskolen.

Jeg har tre primære visioner som bestyrelsesmedlem i LGBT Danmark, de er tæt forbundne og jeg er af den overbevisning, at de ikke fungerer separat fra hinanden.

Den første er at få normkritiske perspektiver til at blive en central del af LGBT Danmark, både internt i den måde foreningen er organiseret og eksternt i den politik foreningen arbejder med, udfører og påvirker. Den anden er at bidrage til at foreningen i højere grad arbejder intersektionelt og tager højde for de mange forskellige måder man kan være minoritet på. Dette er vigtigt fordi vi skal at undgå at minoriserede grupper  og personer som oplever at være dobbeltminoriteter, bliver ussynliggjort og diskrimineret i foreningens politiker. Den tredje vision består i at udføre et solidt stykke arbejde mod at skabe bedre repræsentation i foreningen, det vil sige at foreningens medarbejdere og frivillige skal have forskellige erfaringer med det at vaere LGBTQIA+ person, saledes at der er en mangfoldighed I de perspektiver der indgår I foreningens arbejde. Jeg mener nemlig ikke at nogen af de ovennævnte visioner kan virkeliggøres uden bredere og bedre repræsentation blandt LGBT Danmarks aktive.

Mail: anna.wandel(snabela)lgbt.dk

Kenneth Engberg
Skolelærer af den gamle skole, hvilket betyder at jeg kan lide at undervise. Jeg er født i 1969 samtidig med Jennifer Lopez kom til og samme år som Judy Garland sagde farvel. Stonewall-optøjerne var en række spontane demonstrationer, på grund af politiet lavede en razzia på Stonewall Inn i Greenwich Village.

Jeg begyndte i 2005 i LBL Århus og ret hurtigt blev jeg bindeleddet mellem Århus og København. Jeg har været en del af landsledelsen i flere omgange og har været næstforperson og fungerende generalsekretær. I februar 2007 blev jeg talsperson imod hadforbrydelse og har været det frem til i dag.
Mit fokus som talsperson har været samarbejdet med politiet, og deres arbejde. Det handler om at se på, hvordan vi bliver modtaget på stationerne. Hvordan vi bliver mødt i afhøringsteknikker og hvordan det foregår. Hvordan forlader jeg en politistation? – føler jeg mig hjulpet eller krænket igen.

Arbejdet viser at politibetjente ønsker at gøre et godt stykke arbejde men har ikke altid muligheden for det. Det arbejde vil jeg forsætte
I landsledelsen ønsker jeg, at arbejde på at få viden om LGBT+ ud i hele Danmark. Fokusere på at få krav til at øge LGBT+ kompetensen hos børn og unge i folkeskolen.

Mail: kenneth(snabela)lgbt.dk

Christoffer Jakshøj
Mikkel Ray Christensen
Thies L. Smedegaard, suppleant
Mit navn er Theis L. Smedegaard, jeg er 33 år gammel, og så er jeg uddannet sygeplejerske. For tiden er jeg igen studerende, og er ved at færdiggøre en kandidat i pædagogisk psykologi med speciale i organisationspsyklogi. Som studerende har jeg en del forskellige mindre jobs, bl.a. arbejder jeg for Checkpoint, om er en del af Aids Fondet, hvor jeg er ansat som deltidstester og -rådgiver.
Dertil har jeg undervist på tænketanken CEVEA og DeltagerDanmarks meningsdanneruddannelser, hvor vi arbejdede for at give en stemme i den offentlige debat, til grupper i samfundet som vi ikke høre så meget til.
Derudover arbejder jeg som vikar på forskellige intensiv afdeinger i Norge.
Jeg har en del organisatorisk erfaring – har været en del af Dansk Sygeplejeråds kredsbestyrelsen i gennem flere år, og før det var jeg aktiv i studenterpolitik. I efteråret 2017 stillede jeg op til regionsrådet, men jeg måtte sande at partipolitik ikke er for mig (i hvertfald lige nu). Desuden sidder jeg nu også i DAREs bestyrelse, som er en organisations som arbejder bedre rettigheder (og muligheder) for alternativ familiedannelse.
Jeg håber at min organisatoriske erfaring og viden om organisationspsykologi kan bidrage til at skabe en rigtig god organisation for os alle sammen.
For en del år siden var jeg aktiv LGBT Danmark, som en del af gå-ud-gruppen. Jeg var jysk koordinator og fordragsholder, hvor vi tog ud på skolerne i hele Jylland, for at fortælle om hvordan det er at være ung og være LGBT+ personer. Nu synes jeg efterhånden det var på sin plads at bidrage til kampen igen. Jeg har længe oplevet en oplevelse af, at LGBT+ personers rettigheder, mange steder i verden skrumper ind, og det ligger mig meget tungt på sinde, at vi skal gøre alt hvad vi kan for at stoppe og vende den udvikling. Det gælder både resten af verden, men også de kræfter som bevæger sig i den forkerte retning i vores lille land.
Mit udgangspunkt er sundhed – jeg synes ikke det er okay at forskningen har vist at LGBT+ personers fysiske og psykiske helbred er dårligere end resten af befolkningens. Det håber jeg vores organisation kan være med til at ændre på flere forskellige niveauer. Derfor er jeg også sundhedspolitisk talsperson i tillæg til at være suppleant til Landsledelsen.
Martin Kaas, repræsentant for LGBT+ Ungdom

Martin Kaas, 22 år, økonomiansvarlig i LGBT+ ungdom og ungdomsrepræsentant i LGBT Danmarks Landsledelse.

Mail: martingkaas(snabela)lgbt.dk

Samarbejdet mellem LGBT+ Ungdom og LGBT Danmark er stærkt og skal være med til at præge en ny retning for bedre vilkår, trivsel samt flere rettigheder for unge LGBT+’ere i Danmark.

Vi skal være med til at skabe fokus på, hvordan daginstitutioner, grundskolerne, gymnasierne og de videregående uddannelse i langt højere grad har fokus på  normkritisk pædagogik, undervisningspraksis og politisk gør plads til alle de køn og/eller seksualiteter, der er, på deres institutioner.

Samtidig vil vi også samarbejde om at skabe et bedre og mere inkluderende sundhedssystem for LGBT+ personer, der søger forarbejdende lægehjælp, på forskellig vis.

Forretningsorden

Landsledelsens gældende forretningsorden kan læses her: Forretningsorden for Landsledelsen